สถานี คนเมืองเหนือ อ.ฝาง, เชียงใหม่ 50110 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501102

FM 88.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ฝางและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501102/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501102 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ