สถานี เชียงใหม่มหานคร อ.เมือง, เชียงใหม่ 50000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 500005

FM 107.25 MHz สถานี
นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/500005/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/500005 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์