สถานี Ninety one Chiangmai อ.เมือง, เชียงใหม่ 50000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 500001

FM 91.00 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายกาจบัณฑิต ไชยทิพย์ ผู้บริหารสถานี

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/500001/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/500001 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ