สถานี มัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอ อ.เมือง, นครพนม 48000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 480002

FM 92.00 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางสาวมารศรี อุทก ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/480002/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/480002 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ