สถานี เฝ้าไร่เรดิโอ อ.อำเภอ เฝ้าไร่, หนองคาย 43230 รหัสวิทยุออนไลน์ : 432301

FM 101.25 MHz สถานี
นาย จีระศักดิ์ พรเอกทวี (ผู้อำนวยการ)นางสาว สุพิชญนันทน์ พรเอกทวี ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เฝ้าไร่และอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/432301/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/432301 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ