สถานี ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ อ.เมือง, หนองคาย 43000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 430005

FM 88.00 MHz สถานี
นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

เมืองหนองคาย ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สระใคร บางส่วน-โพนพิสัย บางส่วน-สังคม บางส่วน-เพ็ญ อุดรธานี

_restream.php?id=485 ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/430005 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์