สถานี คลื่นมวลชนสัมพันธ์ อ.เมือง, อุดรธานี 41000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 410005

FM 97.50 MHz สถานี
นางสาวเยาวภาพร สาราคำ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/410005/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/410005 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์