สถานี โคกนครเรดิโอ อ.โคกโพธิ์ชัย, ขอนแก่น 40160 รหัสวิทยุออนไลน์ : 401603

FM 106.00 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางเสาวนีย์ เมฆะธนาศักดิ์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.โคกโพธิ์ชัยและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/401603/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/401603 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ