สถานี เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม อ.เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 400006

FM 101.75 MHz สถานี
ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/400006/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/400006 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ