สถานี โพธิ์พิทักษ์เรดิโอ อ.เมือง, ขอนแก่น 40000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 400003

FM 88.75 MHz สถานี
นางวินิจ พิทักษวรรณ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/400003/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/400003 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ