สถานี นางแดดเรดิโอ อ.หนองบัวแดง, ชัยภูมิ 36210 รหัสวิทยุออนไลน์ : 362102

FM 96.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางจูมบาน เพียงการ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.หนองบัวแดงและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/362102/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/362102 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ