สถานี คนเมืองเลิง อ.เลิงนกทา, ยโสธร 35120 รหัสวิทยุออนไลน์ : 351201

FM 98.25 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายทองพูล ศรีบุญ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ บางส่วนของ อ.กุดชุม บางส่วนของ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร อ.เสนงคนิคม บางส่วนของ อ.ชานุมาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ อ.ดอนตาล อ.นิคมคำสร้อย บางส่วนของ อ.หนองสูง อ.คำชะอีและอ.เมืองจ.มุกดาหาร บางส่วนของ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/351201/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/351201 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ