สถานี คนเมืองเลิง อ.เลิงนกทา, ยโสธร 35120 รหัสวิทยุออนไลน์ : 351201

FM 98.25 MHz สถานี
นายทองพูล ศรีบุญ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ บางส่วนของ อ.กุดชุม บางส่วนของ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร อ.เสนงคนิคม บางส่วนของ อ.ชานุมาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ อ.ดอนตาล อ.นิคมคำสร้อย บางส่วนของ อ.หนองสูง อ.คำชะอีและอ.เมืองจ.มุกดาหาร บางส่วนของ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/351201/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/351201 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ