สถานี คนน้ำยืน อ.น้ำยืน, อุบลราชธานี 34260 รหัสวิทยุออนไลน์ : 342603

FM 94.25 MHz สถานี
นางอุลัยวรรณ บุญไพโรจน์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.น้ำยืนและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/342603/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/342603 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ