สถานี ปัญญาโปรโมชั่น อ.เดชอุดม, อุบลราชธานี 34160 รหัสวิทยุออนไลน์ : 341603

FM 93.75 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
ปัญญานายปัญญาสิงห์นันท์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เดชอุดมและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/341603/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/341603 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ