สถานี แผ่นดินทองเรดิโอ อ.นาเยีย, อุบลราชธานี 34160 รหัสวิทยุออนไลน์ : 341601

FM 96.00 MHz สถานี
นายหาญชัย วรรณทวี ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.นาเยีย,อ.เดชอุดม,อ.พิบูลมังสาหาร,อ.วารินชำราบ(บางส่วน),อ.สำโรง(บางส่วน)อ.บุณฑริก,อ.นาจะหลวย(บางส่วน),อ.ทุ่งศรีอุดม(บางส่วน),อ.น้ำขุ่น(บางส่วน),อ.น้ำยืน(บางส่วน),อ.สว่างวีระวงศ์,อ.เมืองอุบลฯ(บางส่วน)อ.สิรินธร(บางส่วน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/341601/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/341601 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ