สถานี เอฟเอ็มอารมณ์ดีบุรีรัมย์ อ.เมือง, บุรีรัมย์ 31000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 310002

FM 97.00 MHz สถานี
นายชัยยศ ชิดรัมย์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/310002/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/310002 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ