สถานี พระพุทธศาสนา มจร.นครราชสีมา อ.เมือง, นครราชสีมา 30000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 300002

FM 99.75 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
พระพระครูปริยัติธรรมมานุศาสน์(นายประพันธ์ นึกกระโทก ผู้ติดต่อ) ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/300002/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/300002 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ